კვირა, აპრილი 14, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიამ დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ - შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

ამ დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ – შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

  • შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო ყვე­ლა­ზე ხში­რად სის­ხ­ლი­ან შარ­დვას იწ­ვევს.
  • დი­აგ­ნო­ზის და­სას­მე­ლად თხე­ლი, დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლი (ცის­ტოს­კო­პი) შარ­დსა­დე­ნის გავ­ლით შარ­დის ბუშ­ტში შეჰ­ყავთ.
  • ზე­და­პი­რუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბი ცის­ტოს­კო­პით ამო­­იჭ­რე­ბა, ღრმად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს კი – მთლი­ა­ნად შარ­დის ბუშ­ტი იკ­ვე­თე­ბა.
ყო­ველ­წლი­უ­რად აშ­შ-ში შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ. იგი სამ­ჯერ ხში­რია მა­მა­კა­ცებ­ში. მწე­ვე­ლო­ბა ყვე­ლა­ზე დი­დი რის­კ-ფაქ­ტო­რია და ახალ შემ­თხვე­ვა­თა, სულ მცი­რე, ნა­ხე­ვარ­ში – კი­ბოს ერ­თ-ერ­თი მი­ზე­ზი. ინ­დუს­ტრი­ა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ზო­გი­ერ­თი ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა შარ­დში დაგ­როვ­დეს და კი­ბო გა­მო­იწ­ვი­ოს, თუმ­ცა მათ თან­და­თან უფ­რო ნაკ­ლე­ბად იყე­ნე­ბენ. შარ­დის ბუშ­ტის პა­რა­ზი­ტუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ით, შის­ტო­სო­მო­ზით ან კენ­ჭით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ქრო­ნი­კუ­ლი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბაც ზრდის კი­ბოს გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს, თუმ­ცა ეს მი­ზე­ზი შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თი­ა.
შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს უმ­რავ­ლე­სო­ბა ე.წ. გარ­და­მა­ვა­ლი უჯ­რე­დე­ბის­გან წარ­მო­იქ­მნე­ბა, რო­­­მ­­­ლე­ბიც ასე­ვე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია თირ­კმლის მე­­ნ­­­ჯი­სა და შარ­დსაწ­ვე­თის ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნე­­­ებ­ზეც.
სიმ­პტო­მე­ბი
შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს ყვე­ლა­ზე ხში­რი სიმ­პტო­მი სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა­ა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს ტკი­ვი­ლი და წვა შარ­დვი­სას, მო­შარ­დვის და­უძ­ლე­ვე­ლი, გახ­ში­რე­ბუ­ლი სურ­ვი­ლი. ამ სიმ­პტო­მე­ბით შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო ამ ორ­გა­ნოს ინ­ფექ­ცი­ას, ცის­ტიტს ჰგავს და ეს ორი და­ა­ვა­დე­ბა შე­საძ­ლოა ერ­თა­დაც არ­სე­ბობ­დეს. სის­ხლნაკ­ლე­ბო­ბამ ანუ ანე­მი­ამ შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, სი­ფერ­მკრთა­ლე ან ორი­ვე გა­მო­იწ­ვი­ოს.
დი­აგ­ნო­ზი
ამ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე ხში­რად პირ­ვე­ლად ეჭ­ვი შარ­დში სის­ხლის აღ­მო­ჩე­ნი­სას მი­ი­ტა­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ შარ­დი შე­სამ­ჩნე­ვად წი­თე­ლი­ა, ზოგ­ჯერ კი სის­ხლი მას­ში სხვა მი­ზე­ზის გა­მო მიკ­როს­კო­პით კვლე­ვი­სას აღ­მოჩ­ნდე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო­ზე ეჭ­ვი ასე­ვე ჩნდე­ბა, რო­ცა შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ის სიმ­პტო­მე­ბი მკურ­ნა­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად არ ქრე­ბა. შარ­დის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მიკ­როს­კო­პუ­ლი კვლე­ვით (მაგ. ცი­ტო­ლო­გი­ა) შე­საძ­ლოა სიმ­სივ­ნუ­რი უჯ­რე­დე­ბის აღ­მო­ჩე­ნაც მო­ხერ­ხდეს მას­ში. ზოგ­ჯერ შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო დგინ­დე­ბა სხვა მი­ზე­ზის გა­მო ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ან კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვი­სას. შარ­დის ბუშ­ტის ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის დი­აგ­ნოს­ტი­კა ცის­ტოს­კო­პი­ით ხდე­ბა, რომ­ლის დრო­საც თხე­ლი, დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლი ამ ორ­გა­ნო­ში შე­იყ­ვა­ნე­ბა. ადა­მი­ა­ნი ამ დროს ფხიზ­ლა­და­ა. დის­კომ­ფორ­ტის შე­სამ­ცი­რებ­ლად, შარ­დსა­დე­ნის ანეს­თე­ზია კეთ­დე­ბა.
პროგ­ნო­ზი
შარ­დის ბუშ­ტის ზე­და­პი­რუ­ლი, ნე­ლა მზარ­დი კი­ბო მი­სი დი­აგ­ნო­ზის დას­მი­დან 5 წელ­ში სიკ­­ვ­დი­ლით შემ­თხვე­ვა­თა 5%-ზე ნაკ­ლებ­ში სრულ­დე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის კუნ­თებ­ში შეღ­წე­უ­ლი კი­ბოს შემ­თხვე­ვა­ში 5 წლის მან­ძილ­ზე გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რის­კი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად მე­ტია (40-55%). ბუშ­ტის კედ­ლის მიღ­მა (ლიმ­ფურ კვან­ძებ­ში, მენ­ჯის ან მუც­ლის ღრუს სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში) გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის დროს პროგ­ნო­ზი ბევ­რად უფ­რო ცუ­დი­ა.
მკურ­ნა­ლო­ბა
შარ­დის ბუშ­ტის ზე­და­პი­რუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის სრუ­ლი ამოკ­ვე­თა ცის­ტოს­კო­პი­ის დრო­საც შე­იძ­ლე­ბა. თუმ­ცა, ხში­რად კი­ბო შემ­დეგ ხე­ლახ­ლა ვი­თარ­დე­ბა. ამი­სი თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ზო­გი­ერ­თი სიმ­სივ­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მე­­დი­კა­მენ­ტის ან BჩG ვაქ­ცი­ნის (ორ­გა­ნიზ­მის იმუ­­ნი­ტე­ტის სტი­მუ­ლი­რე­ბის­თვის) შარ­დის ბუშ­ტში მრა­ვალ­ჯე­რა­დად შეყ­ვა­ნით კი­ბოს სრუ­ლად ამო­კ­ვე­თის შემ­დეგ.
შარ­დის ბუშ­ტის კე­დელ­ში ჩაზ­რდი­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის ამოკ­ვე­თა ცის­ტოს­კო­პით სრუ­ლად ვერ ხერ­ხდე­ბა. ამ დროს, რო­გორც წე­სი, შარ­დის ბუშ­ტი ამო­იკ­ვე­თე­ბა სრუ­ლად ან ნა­წი­ლობ­რივ (ცის­ტექ­ტო­მი­ა). ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნიშ­ნოს სხი­ვუ­რი თე­რა­პია ცალ­კე ან ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ას­თან ერ­თად.
თუ­კი მთე­ლი შარ­დის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თაა სა­ჭი­რო, ექი­­მებ­მა რა­ი­მე გზა უნ­და მო­ი­ფიქ­რონ, რა­თა ადა­მი­ან­მა შარ­დის გა­მო­ყო­ფა შეძ­ლოს. ყვე­­ლა­ზე ხში­რად მუც­ლის კე­დე­ლი იჭ­რე­ბა და მას ნაწ­ლა­ვის­გან შექ­მნი­ლი მი­ლი მი­ე­კე­რე­ბა შიგ­ნი­­დან (თე­ძოს ნაწ­ლა­ვის მარ­ყუ­ჟი) – ანუ ხდე­ბა სტო­მის შექ­მნა. სხე­ულ­ზე გა­რე­დან სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­თავ­სო, შარ­დის მიმ­ღე­ბი ჩან­თა მაგ­რდე­ბა, რო­მელ­შიც შარ­დი გროვ­დე­ბა.
ბო­ლო დროს რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი მე­თო­დია შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და ისი­ნი ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი­ა. მე­თო­დე­ბი ორ ჯგუ­ფად იყო­ფა: ახა­ლი ორ­თო­ტო­პუ­რი შარ­დის ბუშ­ტი და შარ­დის შე­მოვ­ლი­თი ანას­ტო­მო­ზი. ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში ნაწ­ლა­ვის­გან შარ­დის რე­ზერ­ვუ­არს ქმნი­ან.
ახა­ლი ორ­თო­ტო­პუ­ლი შარ­დის ბუშ­ტის მე­­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას ეს რე­ზერ­ვუ­ა­რი შარ­დსა­­დენს უერ­­თდე­ბა. ადა­მი­ა­ნი შემ­დეგ სპე­ცი­ა­ლუ­რად სწა­­ვ­ლობს, რო­გორ და­ცა­ლოს იგი მენ­ჯის ფსკე­რის კუნ­თე­ბის მო­დუ­ნე­ბით და მუც­ლის ღრუ­ში წნე­ვის გაზ­რდით, რის შე­დე­გა­დაც შარ­დი შარ­დსა­დენ­ში გა­ე­დი­ნე­ბა, რო­გორც ეს ბუ­ნებ­რი­ვად ხდე­ბა. ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა სიმ­შრა­ლეს ინა­რ­ჩუ­ნებს დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მაგ­რამ ღა­მით შე­­სა­ძ­ლოა შარ­დი გა­ი­ჟო­ნოს.
მე­ო­რე მე­თო­დი – შარ­დის შე­მოვ­ლი­თი ანას­ტო­­მო­ზი მო­ი­ცავს რე­ზერ­ვუ­ა­რის მუც­ლის კე­დე­ლ­ზე არ­სე­ბულ სტო­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბას. შარ­დის მიმ­ღე­ბი ჩან­თა სა­ჭი­რო არ არის, რად­გან შარ­დი რე­ზერ­ვუ­არ­ში რჩე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ ადა­მი­ა­ნი მას­ში კა­თე­ტერს არ შე­იყ­ვანს სტო­მი­დან და არ დაც­ლის. ეს დღე­ში რამ­დენ­ჯერ­მე, რე­გუ­ლა­რუ­ლად ხდე­ბა.
შარ­დის ბუშ­ტის მიღ­მა, ლიმ­ფურ კვან­ძებ­სა და სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს სამ­კუ­რ­­ნა­ლოდ ქი­მი­ო­თე­რა­პია ინიშ­ნე­ბა. ამ ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნის­თვის მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის რამ­დე­ნი­მე კომ­ბი­ნა­ციაა ეფექ­ტუ­რი, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, თუ მე­ტას­ტა­ზე­ბი მხო­ლოდ ლიმ­ფუ­რი კვან­ძე­ბით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა. ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ის ეფექ­ტუ­რო­­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ადა­მი­ა­ნებს სთა­ვა­ზო­ბენ ცის­­ტე­ქ­­ტო­მი­ას ან სხი­ვურ თე­რა­პი­ას. თუმ­ცა, სრუ­­­ლი­ად მა­თი მხო­ლოდ მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბა იკუ­­რ­­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი ტკი­ვი­ლის შე­მ­­­სუ­­ბუ­ქე­ბა და სი­ცოცხ­ლის ბო­ლოს­თან და­კავ­ში­­­რე­ბუ­ლი სა­კითხ­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ა.

თირ­კმლის მენ­ჯი­სა და შარ­დსაწ­ვე­თის კი­ბო

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ვიდეო: მაკა მახარაძემ ტატუ 70 წლის ასაკის შემდეგ გაიკეთა: „თან მინდოდა და თან მრცხვენოდა, მაგრამ ავდექი და გავიკეთე…“

ვიდეო: მაკა მახარაძემ ტატუ 70 წლის ასაკის შემდეგ გაიკეთა: „თან მინდოდა და თან მრცხვენოდა, მაგრამ ავდექი და გავიკეთე…“

14 აპრილი 2024
როგორ დავიცვათ თავი და ვიხსნათ ახლობლები ჯადო-გათვალვისგან

როგორ დავიცვათ თავი და ვიხსნათ ახლობლები ჯადო-გათვალვისგან

14 აპრილი 2024
პაატა გულიაშვილისა და ლიზი დარასელიას ახალი დუეტი

პაატა გულიაშვილისა და ლიზი დარასელიას ახალი დუეტი

13 აპრილი 2024
რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა მედიცინაში –  თქვენს უფლებებს სამართლის დოქტორი, ნინო ლიპარტია გაგაცნობთ

რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა მედიცინაში – თქვენს უფლებებს სამართლის დოქტორი, ნინო ლიპარტია გაგაცნობთ

აპრილი 14, 2024
“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

აპრილი 12, 2024
„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ –  “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ – “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

აპრილი 12, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

აპრილი 12, 2024
გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

აპრილი 12, 2024
ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
რაჭა და მეღვინეობა…

რაჭა და მეღვინეობა…

აპრილი 12, 2024
რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

14 აპრილი 2024
რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

14 აპრილი 2024
დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

13 აპრილი 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
როგორ გამოიმუშავებს თავის კარმას ამქვეყნად მამაკაცი და რატომ სჭირდება ქალს იგივესთვის წარსულში ჩადენილი საქციელის გამოსყიდვა

როგორ გამოიმუშავებს თავის კარმას ამქვეყნად მამაკაცი და რატომ სჭირდება ქალს იგივესთვის წარსულში ჩადენილი საქციელის გამოსყიდვა

აპრილი 13, 2024
ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

აპრილი 13, 2024
“ვანგამ მითხრა სახალხო მკურნალი იქნებიო, მიცვალებულები თვითონ მოდიან ჩემთან” – პარაფსიქოლოგი,ნათელმხილველი, კოსმოენერგეტიკოსი მაია ყუფარაძის სენსაციური ინტერვიუ

“ვანგამ მითხრა სახალხო მკურნალი იქნებიო, მიცვალებულები თვითონ მოდიან ჩემთან” – პარაფსიქოლოგი,ნათელმხილველი, კოსმოენერგეტიკოსი მაია ყუფარაძის სენსაციური ინტერვიუ

აპრილი 13, 2024
რა დანიშნულება აქვს ნახშირწყლებს ჩვენი ორგანიზმისთვის

რა დანიშნულება აქვს ნახშირწყლებს ჩვენი ორგანიზმისთვის

აპრილი 14, 2024
რა თავისებურებებით გამოირჩევა ქართული ნაციონალური კვება

რა თავისებურებებით გამოირჩევა ქართული ნაციონალური კვება

აპრილი 14, 2024
K ვიტამინის შემცველი 5 პროდუქტი

K ვიტამინის შემცველი 5 პროდუქტი

აპრილი 14, 2024
მსოფლიოს ტოპ 10 ბიომრავალფეროვანი ტერიტორია

მსოფლიოს ტოპ 10 ბიომრავალფეროვანი ტერიტორია

13 აპრილი 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები