შაბათი, აპრილი 20, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიგუ­ლი­სა და სის­ხლძარ­ღვე­ბის დაავადებების სიმ­პტო­მე­ბი და დიაგნოზი დი­აგ­ნო­ზი

გუ­ლი­სა და სის­ხლძარ­ღვე­ბის დაავადებების სიმ­პტო­მე­ბი და დიაგნოზი დი­აგ­ნო­ზი

გუ­ლი­სა და სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნო­ზი

გულ­-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბად იწო­დე­ბა და­ავა­დე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც აზი­ა­ნე­ბენ გულ­სა და სის­ხლძარ­ღვებს.
გა­ნარ­ჩე­ვენ გუ­ლის (კარ­დი­ა­ლუ­რი) და პერი­­­ფე­რი­უ­ლი სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბებს. გუ­­­­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი აზი­ა­ნებს გულ­სა და კო­რო­­ნა­­­რულ სის­ხლ­მი­ლებს. პე­რი­ფე­რი­უ­ლი სის­ხლ­ძარ­­ღვე­ბის და­­ა­ვა­დე­ბე­ბი აზი­ა­ნებს არ­­ტე­რი­ებ­სა და ვე­­ნებს სხე­უ­ლის სხვა­დას­ხვა ნა­წი­ლ­ში (მა­გა­­ლი­თად, ზე­და და ქვე­და კი­დუ­რის სის­ხლძარ­ღვებს). და­­ა­ვა­­დე­ბებს, რომ­ლე­ბიც აზი­ა­ნებს თა­­ვის ტვი­­ნის სის­ხლძარ­ღვებს, ცე­რებ­რო­ვას­კუ­ლუ­­რი და­­ა­ვა­­დე­ბე­ბი ეწო­დე­ბა.

სიმ­პტო­მე­ბი
არც ერ­თი ცალ­კე აღე­ბუ­ლი სიმ­პტო­მი არ მი­უ­თი­თებს უშეც­დო­მოდ გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნოზ­ზე; ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დის სა­ფუძ­ველს იძ­ლე­ვა, რამ­დე­ნი­მე სხვა­დას­ხვა სიმ­პტო­მის ერ­თობ­ლი­ო­ბა კი ხში­რად მა­ღა­ლი ალ­ბა­თო­ბით მიგ­ვა­ნიშ­ნებს გუ­ლის ამა თუ იმ და­ა­ვა­დე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე. და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბის იდენ­ტი­ფი­რე­ბა ხდე­ბა ანამ­ნე­ზის შეკ­რე­ბი­სას, პა­ცი­ენ­ტის ფი­ზი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვი­სას. დი­აგ­ნო­ზის და­სა­ზუს­ტებ­ლად კვლე­ვე­ბი ტარ­დე­ბა. ზოგ­ჯერ გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის მძი­მე ფორ­მაც კი უსიმ­პტო­მოდ მიმ­დი­ნა­რე­ობს, სა­ნამ შორ­ს წა­სულ სტა­დი­ას არ მი­აღ­წევს. უსიმ­პტო­მო მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას ავა­დ­მყო­ფო­ბის გა­მოვ­ლე­ნა ზოგ­ჯერ შემ­თხვე­ვით ხდე­ბა, რუ­ტი­ნუ­ლი შე­მოწ­მე­ბის ან სხვა და­ა­ვა­დე­­ბის გა­მო ექიმ­თან ვი­ზი­ტის დროს. ზოგ­ჯერ ექი­მე­ბი უტა­რე­ბენ პა­ცი­ენ­ტებს სკრი­ნინ­გულ კვლე­ვებს გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად, მა­ში­ნაც კი, რო­ცა გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის­თვის და­­მახა­სი­ა­თე­ბე­ლი სიმ­პტო­მე­ბი არ აღი­ნიშ­ნე­ბა.
გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი­ა: გარ­კვე­უ­ლი ხა­სი­ა­თის ტკი­ვი­ლი, სუნ­თქვის უკ­მა­რი­სო­ბა, გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა (შე­ნე­ლე­ბუ­ლი, აჩ­ქა­რე­ბუ­ლი ან არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მა), დაღ­ლი­ლო­ბა, გუ­ლის წას­ვლა, ქვე­და კი­დუ­რე­ბის (კო­ჭის, წვი­ვის) შე­შუ­პე­ბა. ეს სიმ­პტო­მე­ბი უტყ­უ­­ა­რად არ მი­უ­თი­თებს გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის არ­სე­­ბო­ბა­ზე. მა­გა­ლი­თად, ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს სხვა მი­ზე­ზე­ბი­თაც, რო­გო­რი­ცაა სა­სუნ­თქი და საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მის პა­თო­ლო­გი­ა, ნევ­რალ­გი­ა, მი­ალ­გია და ა.შ.
პე­რი­ფე­რი­უ­ლი სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი პრო­ცე­სის ლო­კა­ლი­ზა­ცი­ა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ტკი­ვი­ლი, ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა, კუნ­თე­ბის სპაზ­მი და სი­სუ­ს­ტე, ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­ბინ­დვა, შე­შუ­პე­ბა, და­ბუ­ჟე­­ბა და კა­ნის ფე­რის ცვლი­ლე­ბა და­ზი­ა­ნე­ბულ ად­­გილ­ზე.

შარ­დსა­დე­ნის კი­ბო

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

აპრილი 19, 2024
დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

აპრილი 19, 2024
რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

აპრილი 19, 2024
თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

აპრილი 19, 2024
შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

აპრილი 19, 2024
11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

აპრილი 19, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები