შაბათი, აპრილი 20, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიგუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგრძნებაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით

გუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგრძნებაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით

გუ­ლის ფრი­ა­ლი

გუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგ­რძნე­ბაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით.

მი­ზე­ზე­ბი
ჩვე­უ­ლებ­რივ, ადა­მი­ა­ნე­ბი ვერ გრძნო­ბენ გუ­ლისცე­­მას, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ გუ­ლის ნორ­მა­ლუ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­გ­­რძნე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი­ა; ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნებ­ი გრძნო­­ბენ გუ­ლის­ცე­მას მარ­ცხე­ნა გვერ­დზე წო­ლი­სას ან გარ­კვე­ულ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში, მა­გა­ლი­თად, დი­დი ძა­ლის­ხმე­ვით ვარ­ჯი­ში­სას ან ძლი­ე­რი ემო­ცი­უ­რი დატ­ვირ­თვი­სას. მათ შე­იძ­­ლე­ბა იგ­რძნონ, რომ გუ­ლი იკუმ­შე­ბა ძა­ლი­ან ძლი­ე­რად და სწრა­ფად ან შე­იგ­რძნონ არა­რე­გუ­ლა­­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მა.
გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა გუ­ლის რიტ­მის დარ­ღვე­ვის (ა­რით­მი­ის) შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. არით­მია ზოგ­ჯერ უვ­ნე­ბე­ლი­ა, ზოგ­ჯერ – სი­ცო­ცხ­ლის­თვის სა­ში­ში.
არით­მი­ის ყვე­ლა­ზე ხში­რი ფორ­მაა წი­ნა­გუ­ლე­ბი­სა და პარ­კუ­ჭე­ბის ნა­ად­რე­ვი შე­კუმ­შვე­ბი, რომ­ლე­ბიც უვ­ნე­ბე­ლი­ა. არით­მი­ის ეს ფორ­მა იმ ადა­­მი­ა­ნებს შო­რის გვხვდე­ბა, რო­მელ­თაც არ აქვთ გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბა. იგი­ვე შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას პა­როქ­სიზ­მულ სუპ­რა­ვენ­ტრი­კუ­ლურ ტა­ქი­კარ­დი­ა­ზე.
არით­მი­ის სხვა ფორ­მე­ბი, რო­გო­რი­ცაა წი­ნა­გუ­ლე­ბის ციმ­ცი­მი, წი­ნა­გუ­ლე­ბის თრთოლა და პარ­კუ­ჭო­ვა­ნი ტა­ქი­კარ­დი­ა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში გვხვდე­ბა, რო­მელ­თაც აქვთ გუ­ლის კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბი­სა და სარ­ქვლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. ამ დროს გულ­ში ელექ­ტრუ­ლი იმ­პულ­სის გამ­ტა­რი სის­ტე­მა და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი­ა.
გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მოიწ­­­ვი­ოს კო­­ფე­ინ­მა, ალ­კო­ჰოლ­მა და ზო­გი­ერ­თ­მა მე­­დი­­კა­მ­ენ­­ტმა, რო­გო­რი­ცა­ა, მა­გა­ლი­თად, ამფეტა­­მი­ნი, კო­კა­­ი­ნი, ეპი­ნე­ფ­რი­ნი, ეფედ­რი­ნი, თე­­­­ო­­­ფი­­­ლი­ნი და სხვა. გარ­და ამი­სა, არით­მია ფა­რი­­­სებ­­რი ჯირ­­კვლის ჰი­­პერ­­ფუნ­­ქცი­­ის (ჰი­პერთირო­­ი­დიზ­მი), ანე­მი­ი­ის, სის­ხლში ჟან­გბა­დის შე­მ­­ცვე­­ლო­ბის და­ბა­ლი დო­ნის (ჰი­პოქ­სი­ა), კა­ლი­უ­მის და­ბა­ლი კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის (ჰი­პო­კა­ლი­ე­მი­ა) შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს.
შე­ფა­სე­ბა
იმი­სი გან­საზღ­ვრა, არის თუ არა გუ­ლის ფრი­­­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა რო­მე­ლი­მე და­ა­ვა­დე­ბით გამო­წ­ვე­უ­ლი, სხვა­დას­ხვა ფაქ­ტო­რ­ზეა და­მო­კიდე­­ბუ­ლი. მა­გა­ლი­თად, უეც­რად და­იწყო თუ თან­და­თა­ნო­ბით, რა იწ­ვევს მის პრო­ვო­ცი­რე­ბას (დაწყ­ე­ბას), რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე, არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლია თუ არა რიტ­მი. იშ­ვი­ა­თი, გა­მო­ტო­ვე­ბუ­ლი (ჩა­ვარ­დნი­ლი) გუ­ლის­ცე­მა ნა­ად­რე­ვი წი­ნა­გუ­ლო­ვა­ნი ან პარ­კუ­ჭო­ვა­ნი შე­კუმ­შვე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მის მუდ­მი­ვი შეგ­რძნე­ბა წი­ნა­გუ­ლე­ბის ფიბ­რი­ლა­ცი­ა­ზე მი­უ­თი­თებს. რე­გუ­ლა­რუ­ლი შე­კუმ­შვე­ბის უე­ცა­რი გახ­ში­რე­ბა ნორ­მა­ლუ­რი სიხ­ში­რის სწრა­ფად­ვე აღ­დგე­ნით სუპ­რა­ვენ­ტრი­კუ­ლუ­რი ან ვენ­ტრი­კუ­ლუ­რი ტა­ქი­კარ­დი­ის არ­სე­ბო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი­ა. გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა, რო­მელ­საც თან ახ­ლავს ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა, ტკი­ვი­ლი, სი­სუს­ტე, ად­ვი­ლად დაღ­ლა ან გო­ნე­ბის და­კარ­გვა, გუ­ლის მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი.
გუ­ლის ტო­ნებს ექი­მე­ბი ფო­ნენ­დოს­კო­პით ის­­მე­ნენ. ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვა მნი­შ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­­ფორ­მა­ცი­ის წყა­რო­ა, მაგ­რამ თუ სიმ­პტო­მე­ბი თა­ვად კვლე­­ვის პრო­ცეს­ში არ ვი­თარ­დე­ბა, მა­შინ ის კარ­გავს სა­დი­აგ­ნო­ზო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას. თუ სიმ­პტო­მე­ბი თვალ­სა­ჩი­ნო­ა, მაგ­რამ პე­რი­ო­დუ­ლი, ტარ­დე­ბა უწყ­ვე­ტი, 24-სა­ა­თი­ა­ნი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი მო­ნი­ტო­რი­რე­ბა. სხვა შე­საძ­ლო გა­მოკ­ვლე­ვე­ბია გუ­ლის ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფია (ე­ქო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­ა) და სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბი.

ქო­ში­ნი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

აპრილი 19, 2024
დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

აპრილი 19, 2024
რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

აპრილი 19, 2024
თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

აპრილი 19, 2024
შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

აპრილი 19, 2024
11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

აპრილი 19, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები