შაბათი, აპრილი 20, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესისიმ­პტო­მე­ბი არ ვლინ­დე­ბა - შარ­დში ბაქ­ტე­რი­ე­ბი ნორ­მა­ზე დიდი რაოდენობითაა

სიმ­პტო­მე­ბი არ ვლინ­დე­ბა – შარ­დში ბაქ­ტე­რი­ე­ბი ნორ­მა­ზე დიდი რაოდენობითაა

უსიმ­პტო­მო ბაქ­ტე­რი­უ­რია

უსიმ­პტო­მო ბაქ­ტე­რი­უ­რი­ის დროს შარ­დში ბაქ­ტე­რი­ე­ბი ნორ­მა­ზე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბი­თა­ა, მაგ­რამ სიმ­პტო­მე­ბი არ ვლინ­დე­ბა.
ამ მდგო­მა­რე­ო­ბას, რო­გორც წე­სი, არ მკურ­ნა­ლო­ბენ, რად­გან გარ­თუ­ლე­ბე­ბი იშ­ვი­ა­თი­ა, ხო­ლო ბაქ­ტე­რი­ე­ბის მო­შო­რე­ბა – საკ­მა­ოდ რთუ­ლი. ასე­ვე, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მი­ღე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ორ­გა­ნიზ­მში მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბის ბა­ლან­სის მოშ­ლა გა­მო­იწ­ვი­ოს და ზოგ­ჯერ ისე­თი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი გამ­რავ­ლდეს, რო­მელ­თა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მკურ­ნა­ლო­ბაც კი­დევ უფ­რო რთუ­ლი­ა.

გა­მო­ნაკ­ლისს წარ­მო­ად­გე­ნენ ისი­ნი, ვი­საც სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის დი­დი რის­კი აქვს. ასე­თი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი­ა: ორ­სუ­ლო­ბა, გა­და­ნერ­გი­ლი თირ­კმე­ლი, იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის დამ­თრგუნ­ვე­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა ან დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი იმუ­ნი­ტე­ტი (შიდ­სის, ზო­გი სიმ­სივ­ნის, სის­ხლის თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის გა­მო). მა­გა­ლი­თად, ცის­ტი­ტის დროს შე­იძ­ლე­ბა ინ­ფექ­ცია აღ­მა­ვა­ლი გზით, თირ­კმ­ლებ­ში გავ­რცელ­დეს და პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი გა­მო­იწ­ვი­ოს, რაც ძა­ლი­ან სა­ში­შია ორ­სუ­ლე­ბის­თვის. ამ დროს შე­საძ­ლოა ნა­ად­რე­ვი მშო­ბი­ა­რო­ბაც კი და­იწყ­ოს. სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ამ, ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა შე­უქ­ცე­ვა­დად და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­კმე­ლი გა­და­ნერ­გვის შემ­დეგ. რა­ი­მე მე­დი­კა­მენ­ტის მი­ღე­ბის ან და­ა­ვა­დე­ბის გა­მო იმუ­ნი­ტე­ტის დაქ­ვე­ი­თე­ბი­სას სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ამ შე­იძ­ლე­ბა სის­ხლის ინ­ფი­ცი­რე­ბაც კი გა­მო­იწ­ვი­ოს, რაც პო­ტენ­ცი­უ­რად სა­სიკ­ვდი­ლო­ა. ზოგ­ჯერ იმუ­ნუ­რი სის­­ტე­მა კი­ბოს ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ის შემ­დე­გაც ით­რგუ­ნე­ბა. უსიმ­პტო­მო ბაქ­ტე­რი­უ­რი­ის მკურ­ნა­ლო­ბა სა­ჭი­როა ადა­მი­ა­ნებ­ში, რომ­ლებ­საც თირ­კმლის კენ­ჭე­ბის ზო­გი­ერ­თი სა­ხე აღე­ნიშ­ნე­ბათ, მა­თი მო­შო­რე­ბა ვერ ხერ­ხდე­ბა და სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ხში­რად ვი­თარ­­დება.

იცით თუ არა, რომ…

ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბას, რომ­ლებ­საც ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით ბაქ­ტე­რი­ე­ბი აქვთ შარ­დში, სიმ­პტო­მე­ბი არ აწუ­ხებს და მკურ­ნა­ლო­ბაც არ ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

აპრილი 19, 2024
დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

აპრილი 19, 2024
რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

აპრილი 19, 2024
თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

აპრილი 19, 2024
შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

აპრილი 19, 2024
11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

აპრილი 19, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები