ხუთშაბათი, აპრილი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიშარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა - სიმპტომები და დი­აგ­ნოს­ტი­კა, მკურ­ნა­ლო­ბა...

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა – სიმპტომები და დი­აგ­ნოს­ტი­კა, მკურ­ნა­ლო­ბა…

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა ყვე­ლა­ზე ხში­რად მენ­ჯის ტრა­ვ­მის ან მუც­ლის ღრუ­ზე ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის დროს ვი­თარ­დე­ბა, მაგ. საშ­ვი­ლოს­ნოს ან მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ამო­კ­ვე­თის (ჰის­ტე­რექ­ტო­მია და კო­ლექ­ტო­მი­ა), მუც­ლის აორ­ტის ანევ­რიზ­მა­ზე ოპე­რა­ცი­ის ან ურე­ტე­როს­კო­­პი­ის დროს (შარ­დსაწ­ვე­თის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა მა­გა­რი ან დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლით). და­ზი­ა­ნე­ბის სხვა მი­ზე­ზი შე­­იძ­ლე­ბა შე­მა­ვა­ლი, ცეცხ­ლსას­რო­ლი ან ცი­ვი ია­რა­ღით მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ჭრი­ლო­ბა იყოს. სხე­ულ­ზე პირ­და­პი­რი, ბლაგ­ვი დარ­ტყმის გა­მო შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა ხში­რი არ არის. იშ­ვი­ა­თად, ბლაგ­ვი ტრავ­მი­სას, რო­ცა ტა­ნი უკან მკვეთ­რად იხ­რე­ბა, შე­საძ­ლოა შარ­დსაწ­ვე­თის ზე­და ნა­წი­ლი თირ­კმლი­დან მო­იგ­ლი­ჯოს.
თუ­კი და­ზი­ა­ნე­ბას არ უმ­კურ­ნა­ლეს, შე­იძ­ლე­ბა გარ­თუ­ლე­ბე­ბი გან­ვი­თარ­დეს, მაგ., ხვრელ­მი­ლი (პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რი სხვა ორ­გა­ნოს­თან), სტრიქ­ტუ­რა (შე­ვიწ­რო­ე­ბა), ან შარ­დის მუდ­მი­ვი ჟონ­ვა და ინ­ფექ­ცი­ა.

სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნოს­ტი­კა
ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა უჩი­ო­დეს ტკი­ვილს მუ­ცელ­ში, გვე­რ­დში (ნეკ­ნებ­სა და თე­ძოს შო­რის) ან შე­ამ­ჩნი­ოს ჭრი­ლო­ბი­დან შარ­დის გა­მო­ჟონ­ვა. შარ­დის მუდ­მი­ვი ჟონ­ვა შე­საძ­ლოა ინ­ფექ­ცი­ით გარ­თულ­დეს, რა­საც მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა ახ­ლავს თან. შარ­დში შე­იძ­ლე­ბა სის­ხლი იყოს.
იმის გა­მო, რომ შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა იშ­­ვი­ა­თია და ნაკ­ლე­ბა­დაა ამ სიმ­პტო­მე­ბის გა­მო­მ­წ­ვე­ვი, შე­საძ­ლოა დი­აგ­ნო­ზი დრო­უ­ლად ვერ და­ის­ვას. რო­გორც წე­სი, ექი­მებს ამ და­ზი­ა­ნე­ბა­ზე ეჭ­ვი მა­შინ მი­აქვთ, რო­ცა სიმ­პტო­მე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს უახ­ლო­ეს წარ­სულ­ში ოპე­რა­ცია გა­უ­კეთ­და ან მუც­ლის ღრუ­ში შე­მა­ვა­ლი ჭრი­ლო­ბა აქვს. შარ­დ­საწ­ვე­თის სა­ვა­რა­უ­დო და­ზი­ა­ნე­ბის დროს გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვე­ბია სა­ჭი­რო. საწყ­ის ეტაპ­ზე ხში­რად კეთ­დე­ბა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბით ან ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი უროგ­რა­ფი­ა. ზოგ­ჯერ, ექი­მი რეტ­როგ­რა­დულ ურო­­გ­რა­ფი­ას ნიშ­ნავს. ამ დროს სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­­თი­ე­რე­ბა პირ­და­პირ შარ­დსა­დე­ნის ბო­ლო­ში შე­ჰ­­ყავთ და რენ­ტგე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბით გა­მო­სა­ხუ­ლე­­ბას იღე­ბენ. ზოგ­ჯერ შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის დროს ხდე­ბა.

მკურ­ნა­ლო­ბა
შარ­დსაწ­ვე­თის ზო­გი მსუ­ბუ­ქი და­ზი­ა­ნე­ბის დროს მას­ში 2-6 კვი­რით დრე­კა­დი მი­ლი, სტენ­ტი შეჰ­ყავთ შარ­დის ბუშ­ტი­დან ან თირ­კმლი­დან, გვერ­დზე კა­ნის პა­ტა­რა გა­ნაკ­ვე­თით (კან­ქვე­შა ნეფ­როს­ტო­მა). შე­დე­გად შარ­დი შარ­დსაწ­ვე­თის მა­გივ­რად სტენ­ტში გა­ივ­ლის და შარ­დსაწ­ვეთს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის მო­შუ­შე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ეძ­ლე­ვა. თუ­კი ეს ეფექ­ტუ­რი არ აღ­მოჩ­ნდა, შე­საძ­ლოა და­მა­ტე­ბი­თი ოპე­რა­ცია გახ­დეს სა­ჭი­რო. უფ­რო მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის დროს შარ­დსაწ­ვე­თის მთლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა ქი­რურ­გი­უ­ლი გზით ხერ­ხდე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბა მიზ­ნად ისა­ხავს გარ­თუ­ლე­ბე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას და თუ ისი­ნი მა­ინც გან­ვი­თარ­და – მათ გა­მოს­წო­რე­ბა­საც.

უსიმ­პტო­მო ბაქ­ტე­რი­უ­რია

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

17 აპრილი 2024
ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

17 აპრილი 2024
როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

აპრილი 17, 2024
გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

აპრილი 17, 2024
„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

აპრილი 17, 2024
როგორ  შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

როგორ შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

აპრილი 17, 2024
რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

აპრილი 17, 2024
გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

აპრილი 17, 2024
ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს  ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

აპრილი 17, 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

აპრილი 17, 2024
კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

აპრილი 17, 2024
ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

აპრილი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

აპრილი 17, 2024
საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

აპრილი 17, 2024
ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

აპრილი 17, 2024
დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

აპრილი 17, 2024
როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები